Loading
please wait

ERP

dedykowany system ERP wdrożony w przedsiębiorstwie produkcyjnym
System został stworzony w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstwa, które zajmuje się produkcją zarówno produktów standardowych dla swojej branży, jak i takich, które projektowane są i tworzone na indywidualne zamówienie klientów. Stąd, chcąc usystematyzować oraz optymalizować cały cykl produkcji, należało zaprojektować system dopasowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.
System wspiera obsługę i integruje takie procesy, jak sprzedaż, projektowanie, planowanie produkcji, gospodarka magazynowa oraz księgowość i zarządzanie zasobami ludzkimi. Proces wdrażania pozwolił również zidentyfikować i usystematyzować pracę poszczególnych grup pracowniczych. Mają oni teraz dostęp do wszystkich potrzebnych im informacji.
Zintegrowane procesy i moduły tworzą funkcjonalną całość, która nie tylko umożliwia bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów przedsiębiorstwa, ale pozwala również na identyfikację i eliminowanie wąskich gardeł produkcji, szacowanie przyszłego zapotrzebowania na materiały i półprodukty czy też szacowanie ryzyka opóźnień w produkcji i niwelowanie go.