Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Projekt jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), inwestycje  A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, współfinansowany przez Unię Europejską.

Tytuł przedsięwzięcia

Zakup urządzeń i oprogramowania w celu wdrożenia nowatorskiego modelu sprzedaży przypraw

Cel

Rozwój firmy A&A Sp. z o.o. poprzez modernizacji infrastruktury i wyposażenia, dzięki którym zostanie wdrożony handel hurtowy produktami rolnymi (przyprawami) skupowanymi od producentów rolnych i sprzedawanymi do podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną.

Grupy docelowe

  • Producenci rolni (dostawcy Wnioskodawcy),
  • oraz Sprzedawcy detaliczni (klienci Wnioskodawcy).

Efekty/produkty/usługi/korzyści

  • Zwiększenia odporności podmiotów łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych, w tym MŚP na kryzysy,
  • Wzmocnienie i zwiększenie efektywności systemu dystrybucji żywności,
  • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności podmiotów łańcucha dostaw – producentów rolnych (dostawców Wnioskodawcy), pośrednika (Wnioskodawca) oraz sprzedawcy detalicznego (klient Wnioskodawcy), dzięki wdrożeniu atrakcyjnego nowatorskiego modelu sprzedaży przypraw.

Całkowita wartość brutto przedsięwzięcia: 972 452,38 PLN.

Wartość dofinansowania z UE: 395 305,85 PLN.