Loading
please wait

Listonosz

Narzędzie ułatwiające wysyłkę powiadomień o zaległych należnościach.
Intuicyjna desktopowa aplikacja do tworzenia i wysyłania przypomnień o zaległej płatności. Program integruje się z bazami danych klientów i takimi systemami, jak ERP Optima czy Subiekt. Pobiera i wyświetla informacje o wszystkich kontrahentach spóźniających się z opłatą faktur i informacjami dotyczącymi transakcji.
Program umożliwia zarządzanie szablonami powiadomień. Klient może tworzyć wzory wiadomości i przypisywać je do liczby dni, które minęły od terminu zapłaty. Aplikacja na podstawie wybranego szablonu wybiera treść wysyłanej wiadomości i uzupełnia ją danymi dotyczącymi nieopłaconej faktury.
Użytkownik może wysyłać wiadomości e-mail z poziomu aplikacji. Wystarczy, że zintegruje swoją pocztę w kilku prostych krokach. Program umożliwia przesyłanie komunikatów zarówno pojedynczym klientom, jak i wybranym grupom klientów.