O nas

Realizacja projektu jest wdrożeniem pomysłu wynikającego z potrzeb rynku. Beneficjentami projektu będą rolnicy oraz konsumenci szukający produktów rolnych pochodzących ze sprawdzonego źródła.  

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego modelu sprzedaży produktów rolnych w postaci serwisu internetowego umożliwiającego zamówienie uprawy produktów rolnych bezpośrednio u rolnika, na konkretnym, wydzielonym obszarze pola uprawnego. Realizacja projektu stworzy nowe możliwości dla rolników oraz konsumentów na obszarze całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem małych gospodarstw rolnych. Przedmiotem sprzedaży, podnoszącym znacząco cenę, będzie nie tylko produkt, ale przede wszystkim świadczona przez rolnika usługa uprawy. Nowy model sprzedaży produktów rolnych powinien zapewnić transparentność w zakresie pochodzenia produktów, ich jakości oraz metod uprawy. Realizacja projektu przyczyni się także do skrócenia łańcucha dostaw, ponieważ serwis internetowy będzie jedynym „pośrednikiem” pomiędzy rolnikiem, a konsumentem.

W celu kompleksowej realizacji projektu zostało powołane konsorcjum składające się z przedstawicieli świata nauki, biznesu, technologii informatycznych oraz rolnictwa.

W skład konsorcjum pod nazwą „Grupa Wirtualne Pole” wchodzą następujące podmioty:

1. IQon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – lider projektu

2. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  – partner

3. Grzegorz Patoła (właściciel gospodarstwa rolnego) – partner

4. Marcin Natanek (przedsiębiorca) – partner